SSC Science Exam Tips

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान

विद्यार्थी मित्रांनो ,

इ . वी बोर्डाच्या परीक्षेसाठी आता फक्त दोन महिने राहिले आहेत१० . या दोन  महिन्यांमध्ये विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विषयाच्या परीक्षेची तयारी कशी करावी, याविषयी डॉक्टर सुलभा विधाते काही महत्त्वाच्या टिप्स देत आहे. पाठ्यपुस्तकाचा सखोल अभ्यास ही यशाची गुरुकिल्ली आहे. या पाठ्यपुस्तकात अनेक कृती आहेत. त्यांचा अभ्यास करताना पुढील मुद्दे वापरा.

∙प्रकरणाचे वाचन  – प्रत्येक प्रकरण सखोल व नीट एकाग्रतेने  वाचावे.

∙स्वअध्ययन – आत्तापर्यंत केलेला अभ्यास मुद्द्यांच्या स्वरुपात पुस्तकात न पाहता लिहून काढणे. प्रश्न वाचणे व फक्त मुद्दे लिहिणे.

∙कृतींचा अभ्यास – प्रत्येक प्रकरणातील महत्त्वाच्या ५ कृती वाचून त्यावर विचारलेले प्रश्न वाचणे व त्यांची उत्तरे तोंडी सांगणे.

∙’विचार करा’ – ‘विज्ञान आणि तंत्रज्ञान’ या पाठ्यपुस्तकात ‘विचार करा’ या शीर्षकाखाली काही प्रश्न दिले आहेत ते वाचून सोडवणे. स्वतःला त्यांची उत्तरे येतात का ते पाहाणे. उत्तरे आली नाहीत किंवा आतापर्यंत हे प्रश्न सोडवले नसतील तर ते जरूर सोडवावेत.

∙’तुम्हाला हे माहित आहे का?’ ” Do you know ” या शीर्षकाखालील माहिती वाचावी HOTS प्रश्नांची तयारी होईल.

∙Principles (तत्त्वे) व Laws (नियम) = पाठ्यपुस्तकातील तत्त्वांचा अभ्यास करा व ती तत्त्वे दैनंदिन जीवनात कोठे वापरतात ; ते  अभ्यासा. उदा. A.C . Generator चे तत्त्व. तसेच ‘नियम अभ्यासा. या प्रत्येक नियमाच्या daily application ची दोन तरी उदाहरणे तुम्हाला देता आली पाहिजेत.

उदा . ज्यूलचा नियम.

∙आवर्तसारणी -Modern Periodic Table चा अभ्यास करताना s,p,d,f blocks चा अभ्यास करा. १ ते २० Atomic numbers असलेली मूलद्रव्ये, त्यांचे Electronic Configuration व daily use सांगता आला पाहिजे. महत्वाच्या मूलद्रव्यांचे प्रत्यकी दोन उपयोग यायला हवेत.

∙आकृत्यांचा सराव –  पाठ्यपुस्तकात अनेक आकृत्या आहेत.त्यांचा सराव करावा. तो करताना प्रमाणबद्धता, नावे देणे व रचना योग्य हवी. तसेच आकृत्यांवर आधारित प्रश्नप्रकार विविध आहेत. उदा.

a. Label the given diagram.

b. Find out missing part.

c. Complete the figure.

d. What does it indicate ?

e. Write the function of given part.

f. Write the use of it.

या प्रश्नप्रकारानुसार सखोल अभ्यासाची गरज आहे. आकृत्यांसाठी रंगीत पेन किंवा पेन्सिल  वापरू नये. ‘विभाग B’ मध्ये खूप आकृत्या आहेत. विशेषतः ३ किंवा ५ गुणांसाठी आकृती अवश्यक आहे.

∙टिपा किंवा वर्णनात्मक प्रश्न – यांची तयारी करताना आकृती असल्यास त्या आकृतीने अभ्यासाला सुरुवात करावी.

उदा. Electric Motor यात  principle, construction, working, use and figure हे मुद्दे येतात. तेच डोळ्यांसमोर ठेवून प्रथम आकृती काढावी. व तोंडी working व इतर मुद्दे सांगावेत. याप्रमाणे अभ्यास केला तर दीर्घकाळ स्मरणात राहाते.

∙वस्तुनिष्ठ प्रश्न – यात अनेक उपप्रकार आहेत.

१. चूक  की बरोबर ठरवताना त्यांची कारणे सांगता आली पाहिजेत.

२. सहसंबंध सांगताना Lateral thinking करता आले पाहिजे.

३. ३ columns मधील जोड्या जुळवताना logical thinking करता आले पाहिजे.

∙रासायनिक अभिक्रिया – यासाठी प्रकरण २ व ९ अभ्यासणे chemical reactionsव इक्वेशन्समध्ये balance हवा. त्यासाठी संकल्पना समजून घेणे आवश्यक आहे.

∙संकल्पना चित्रण – Concept Map  चा अभ्यास प्रत्येक प्रकरणाच्या शेवटी Concept map दिलेला आहे. त्याचे वाचन म्हणजे प्रकरणाची summary होय. ते जरूर वाचा. एखादी concept घेऊन त्यावर Concept map तयार करता येतो का ते पहा. उदा.  Photosynthesis

∙स्वाध्याय – पाठ्यपुस्तकातील सर्व  प्रकरणांखाली असलेल्या प्रश्नांच्या उत्तरांचा सराव करा.या प्रश्नांमध्येच HOTS प्रश्न आहेत. तसेच सर्व प्रश्नाप्रकारांचा समावेश आहे. वरील सर्व  मुद्यांनुसार भरपूर सराव,अचूक उत्तरलेखन व सर्व मुद्यांचा समावेश करून अभ्यास केलात, तर विद्यार्थी  मित्रांनो, यश तुमचेच आहे !

डॉ. सौ. सुलभा नितीन विधाते

सदस्य व समन्वयक

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान

अभ्यासमंडळ, म.रा.मा. व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे.

-Team MissionSSC

दहावीचं टेन्शन कशाला?

दहावीचं टेन्शन कशाला?

Read here:

http://maharashtratimes.indiatimes.com/career/10-th-tension/articleshow/39120503.cms

Notes on Life’s Internal Secrets for SSC 2015!

Notes on Life’s Internal Secrets for SSC 2015!

10th Maths Syllabus

10th Maths Syllabus and Evaluation Scheme by ednexa.com

Career option after 10th!

 

Free Seminars (Pune) : What after 10th?

Ednexa is glad to announce 3 back to back free guidance seminars on an important topic, “What After 10th?”. The seminars are going to be conducted in Pune and are open for all SSC passed students and their parents. Maharashtra Times is the media partner for these seminars.

These seminars will feature expert counselors who will guide students and parents regarding importance of choosing right career, and ways to do so. Speakers will include experienced career counselors, Prof. Shirish Apte and Mrs. Simantini Gokhale.

These days, lot of new career avenues are opening up. While this is a good news, many times, choosing wrong career results in failure and frustration. Choosing right career is very important as one has to spend more than 30 years of his life in the chosen career. Also, choosing career just because of liking is not correct, as there are other factors like student’s aptitude, commercial viability etc. There is a scientific way of choosing a right career. In these seminars, students and parents will get guidance about this approach and its benefits. They will also be enlightened about various career options that lie ahead.

Following are the details of these seminars :

Seminar 1:

Venue: Udyan Mangal Karyalaya, Sadashiv Peth, Pune
Time: 2nd May, 6 pm to 8:30 pm

Seminar 2:

Venue: Atre Rangmandir, Pimpri
Time: 3rd May, 9am to 11am

Seminar 3:

Venue: Punyai Hall, Pune
Time: 3rd May, 6 pm to 8 pm.

These are free seminars open to students who have given 10th std exam this year, and their parents. So don’t miss this opportunity to get guidance about one of the most important decisions in your life. Also tell your friends to attend these seminars.

For any information, call on 9011041155 / 9011031155.

Stay tuned with ednexa.com follow us on Facebook and Twitter for latest updates.

– Team Ednexa

Changed Syllabus of SSC Exam – Maths Preparation

Free seminar – Changed Syllabus of SSC Exam – Maths Presentation 

Free Seminar – Changed Syllabus of SSC Exam

Hello students,

We are glad to conduct free seminars in Pune for 9th std. students who wish to start comprehensive preparation for 10th std. SSC exam.

The syllabus and marking scheme for subjects Science and Maths for 10th std. have changed from last year. Students are actively seeking guidance regarding exact scope and nature of new syllabus. They need to be guided about changed syllabus, marking scheme and questions pertaining to Higher Order Thinking Skills (HOTS).

Understanding this need for providing accurate and useful guidance on new syllabus of SSC examMaharashtra Times and Ednexa have jointly organized two Free Guidance Seminars this week for 9th std. students and their parents.

Expert teachers will guide regarding new syllabus, changed marking scheme, importance of constructivism and practical application of concepts. We request you to attend these free seminars with your parents and get benefitted from it. Also tell your friends to attend the same.

Seminar Details –


Seminar 1:

Topic: Changed Syllabus for 10th Std Students

Audiences: 9th Students their parents and teachers

Timing: 6 pm to 8:30pm, 8th March

Venue: Udyan Mangal karyalaya, Near Scout ground, Sadashiv Peth

Speaker: Sanjay Ranade Sir, Vibhavari Thakar Madam, Shobha Kshirsagar Madam

 

Seminar 2

Topic: Changed Syllabus for 10th Std Students

Audiences: 9th Students their parents and teachers

Timing: 8:30am to 11am, 9th March

Venue: Yashwantrao Chavan Audi., Kothrud, Pune.

Speaker: Sanjay Ranade Sir, Vibhavari Thakar Madam,Shoba Kshirsagar Madam

 

For more information please call 9011041155.

Happy eLearning!

Team Ednexa

10th English Grammar ( Do as directed )

1. I had just stepped out of the bathtub and was busily rubbing myself with a towel when I heard the steps .

(Pick out the verbs from the sentence and state the tense of each.)

Ans: had stepped : past perfect tense,was rubbing : past continuous

(progressive) tense, heard : simple past tense

2. I could see the faint shine of plates on the plate-rail; I couldn’t see the table.

(Rewrite using’although’.)

Ans: Although I could see the faint shine of plates on the plate-rail, I

couldn’t see the table.

3. There’s something downstairs.

(Add a question tag.)

Ans: There’s something downstairs,isn’t there?

4. I slammed shut the door at the stairs top and held my knee against it .

(Rewrite using the ‘-ing’ from of the word ‘slammed)

Ans: Slamming shut the door at the stairs top, I held my knee against it .

5. She flung up a window of her bedroom.

(Pick out the preposition).

Ans: of

6. I’ll stay with mother.She’s all excited.

(Combine using a subordinato OR Combine into a complex sentence.)

Ans: I’ll stay with mother because she’s all excited.

7. We’ll sell the house and go back to Peoria.

(Rewrite using ‘after’. OR Rewrite as a complex sentence.)

Ans: After we sell the house, we’ll go back to Peoria.

8. A heavy policeman bounded up the steps.

(Frame a’Wh-‘type question to get ‘A heavy policeman’  as answer.)

Ans: Who bounded up the steps?

9. Doors were yanked open.

(Change the voice.)

Ans: They yanked open the doors.

10. It would never sleep anywhere except on the zither.

(Rewrite as an affirmative sentence.)

Ans: It would sleep only on the zither.

11. The lady seems hysterical.(Add a question tag.)

Ans: The lady seems hysterical,doesn’t she?

12.   Grandfather grabbed Zither’s gun from its holster and let fly.

(Rewrite using the ‘-ing’ form of the word ‘grabbed’)

Ans: Grabbing Zither’s gun from its holster, grandfather let fly.

13.   I had put on one of mother’s blouses, not being able to find anything else.

(Rewrite using ‘since’.)

Ans: I had put on one of mother’s blouses, since I had not been able to

find anything else.

14.   Over his third cup of coffee, he glared at Herman .

(Rewrite beginning with ‘While’.)

Ans: While he was having his third  cup of coffee, he glared at Herman.

Keep on visiting www.ednexa.com for more 10th English Grammar study material.

Team Ednexa

 

SSC History Notes on Globalisation

Introduction :

In the post-industrial Revolution there was an increase in the production of goods. The European countries resorted to colonialism and imperialism in Asia and Africa to promote their trade and industries.

Decolonisation process in the post-Second World War period and loss of markets in Asia and Africa.

Neo-colonialism emerged in the form of advocacy of free-trade and free-market economy (globalisation). The rich nation formed G-7 in 1975 to further their economic interests. Thereby they secured access in the underdeveloped and the developing countries. The policy of uncontrolled trade is known as globalisation.

Globalisation :

Expansion of economic activities beyond the geographical boundaries of the nation-states.

Creation of a global market with free circulation of resources and capital. Its ultimate aim is to create a world economy.

Accompanied by liberalisation and privatisation. The Multinational Corporations (MNCs) and Information Technology (IT) were the vehicles to promote integration of the global economy. India embraced globalisation in 1991.

The features of globalisation are as follows :

Advocacy of open-free economy. Created uneven competition between the MNCs and the indigenous industries. Foreign Direct Investment (FDI) in the developing countries. Urbanisation. Use of IT.

Advantages of globalisation :

Increase in the trade among nations. FDI in the other countries. Exchange of information. Enhanced environment awareness. Improvement in standard of living. Increase in production of goods and services by application of modern technology. Wider choice to consumers to select quality goods. Promotion of mutual understanding among the nations. Curbed irregularities in marketing of agricultural goods.

Disadvantages of globalisation :

Benefits cornered by rich. Increase in unemployment. Loss of revenue. Exploitation of natural resources in the developing countries by MNCs. Adverse effect on small scale industries. Widening of disparity between the rich and the poor nations. Degradation of human values.

Political impact of globalisation

Decline of communism / socialism. Increase in the influence of democratic system. Developing countries in clutches of MNCs. Increase in political corruption.

Keep on visiting www.ednexa.com for SSC study materials. 

– Team Ednexa

Class X Science Notes – Human reproduction and reproductive health

Male reproductive system

Testis, epididymis, vas deferens, seminal vesicles, prostate gland and penis are the parts of the male reproductive system.

Name of the Organ

Location

Structure

Function

Testis

Outside the abdominal cavity in the scrotum

Oval shaped occurring in pairs

i. Production of sperms

ii. Secretion of testosterone

Epididymis

On the side of testis

Coiled tube

Development and storage of immature sperms

Vas deferens

From testis to urethra

Tube-like

Passage of sperms to urethra

Seminal vesicles

In the abdomen near the urinary bladder

Paired tubular gland

Secretion of seminal fluid

Prostate gland

In the abdomen below the urinary bladder

Single globular gland

Secretion of prostatic fluid. Along with seminal fluid it forms ejaculatory fluid. Transport and nourishment of sperms

Penis

Outside the abdomen

Cylindrical muscular organ

Deliver sperms to the site of fertilization

 

Female reproductive system :

Ovaries, Oviducts (Fallopian tubules), uterus and vagina and the parts of the female reproductive system.

Name of the organ

Location

Structure

Function

Ovaries

Towards the upper side of the uterus in the abdomen

Oval shaped, possess 2-4 million eggs at the time of birth. Of these only about 400 eggs are ovulated.

i. Production of eggs

ii. Secretion of estrogen

Oviducts (Fallopian tubues)

Connecting with the uterus

Tubes carrying eggs

Conduction of eggs to the uterus

Uterus

In the lower abdomen in the middle of the body

Muscular, pear shaped, has strong muscles

i. Keeps the foetus during pregnancy.

ii. Pushes the baby out during labour.

Vagina

In the middle in the lowermost abdomen

Muscular tube opening to the outside on one side and opening in uterus on the upper side.

i. Route for menstrual flow

ii. Pathway for sperms entry

iii. Birth canal

 

Keep on visiting www.ednexa.com for Class X Science Notes

Happy eLearning!

Team Ednexa

« Older entries